IntensiV Szkolenia

Celem naszych szkoleń jest podniesienie kompetencji zawodowych, zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności z zakresu usług opiekuńczych oraz innych form pomocy społecznej.

Szkolenia mają charakter warsztatowy, ukierunkowany na nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności. Realizowane są zgodnie z metodyką polegającą na „uczeniu poprzez działanie” oraz czynny udział uczestników w dyskusjach.

Dysponujemy kadrą dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych. Nasi trenerzy to czynni zawodowo wykładowcy i praktycy, których umiejętności wynikają z bogatej wiedzy i doświadczenia.

Nasze podejście do procesu szkoleniowego polega na prowadzeniu stałego dialogu z Klientem na każdym etapie realizacji projektów szkoleniowych. Jesteśmy elastyczni i otwarci, ponieważ różne sytuacje wymagają różnych rozwiązań.

Proponowane przez nas zagadnienia:

-Warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego

–Trening umiejętności społecznych dla pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze 

-Podstawowe zabiegi higieniczno-opiekuńcze

-Podstawowe zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne

-Zasady profilaktyki przeciwodleżynowej u osoby podopiecznej

-Techniki transferu osoby podopiecznej

-Autyzm i Zespół Aspergera– charakterystyka, podstawowe zagadnienia terapii i edukacji

-Demencja– charakterystyka chorób otępiennych, opieka i pielęgnacja

-Aktywizacja osoby podopiecznej

-Procedury i standardy opieki

-Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

-Organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

-Narzędzia służące przezwyciężaniu wypalenia zawodowego

-Przemoc w rodzinie - interdyscyplinarne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
AIP INTENSIV SZKOLENIA, OPOLE, UL. AUGUSTYNA KOŚNEGO 72, 45-372 OPOLE, TEL. 697 465 577, E-MAIL SZKOLENIA@INTENSIV.PL